Vóór 1 mei moet uw belastingaangifte bij de Belastingdienst zijn aangeleverd. Wenst u dat wij deze aangifte voor u verzorgen?  Hieronder leest u over de daarbij behorende bijzonderheden:
 
Bijzonderheden:
Wij  dienen uw belastingaangifte elektronisch aan de Belastingdienst aan te leveren. U kunt  daarvoor gebruik maken van onze elektronische handtekening, waarvoor wij zullen zorgen tijdens het invullen van uw belastingformulieren.

  • Hiervoor dient u het machtigingsformulier per belastingplichtige in te vullen en te ondertekenen;
  • De Belastingdienst vraagt om meerdere gegevens, die zijn opgenomen in onze vragenlijst (voor de goede orde: deze vragenlijst hoeft u alleen bij de eerste keer in te vullen!).
  • Voorzover u een inlogcode Digid hebt, verzoeken wij u deze mee te nemen. Indien nodig kunnen wij hiermee een check uitvoeren met de bij de Belastingdienst beschikbare gegevens.

 

Kosten:
De kosten voor het invullen van de belastingaangifte 2019 bedraagt € 131,00 voor u en uw partner ongeacht of de aangifte van de partner moet worden verzonden. De kosten voor de belastingplichtigen zonder (fiscale) partner bedraagt € 80,00 per formulier. Doet u voor de tweede keer aangifte bij ons, dan ontvangt u jaar 10% korting.

  • Iedere vervolgcorrespondentie en overige correspondentie (zoals bezwaar maken, of aanvraag vermindering loonbelasting ed.)  geschiedt op declaratiebasis tegen het daarvoor geldende uurtarief.
  • Het tarief is er op gebaseerd dat alle gegevens in één keer volledig worden aangeleverd. Indien er gegevens moeten worden opgevraagd en/of correcties moeten worden toegepast die het gevolg zijn van een niet juiste of onvolledige aanlevering door uzelf zijn de kosten daarvan voor uw rekening. Deze zullen ook aan u tegen het geldende uurtarief worden gefactureerd.

 

Toezending of afspraak:
Onze voorkeur gaat uit naar een persoonlijk onderhoud. Neemt u svp zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur (0344-646191) voor het maken van een belastingafspraak.

  • Afspraaktijden in overleg. Mogelijk van maandag tot en met zaterdag
  • Wenst u géén afspraak te maken, dan verzoeken wij u om alle vereiste bescheiden correct en tijdig (vóór 15 april 2020) èn alles tegelijkertijd bij ons kantoor te Ochten(!) af te leveren.

 

In te vullen / mee te nemen gegevens:

Volg ons op social media
Copyright Waasdorp AA 2021 - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement