Bedrijfsoverdracht

Gemiddeld per jaar vinden er ongeveer 1.800 bedrijfsoverdrachten plaats. Bij een bedrijfsoverdracht komt veel kijken. Het gaat niet alleen om de financiën, maar vaak spelen ook emoties een grote rol. En naast financiële en emotionele factoren komen ook diverse fiscale uitdagingen naar voren. Een belangrijk traject waar goede en professionele advisering van groot belang is. Waasdorp Accountants & Adviseurs adviseert ondernemers bij de overdracht van hun onderneming.

We zorgen dat u tijdig met de voorbereidingen begint, voldoende tijd neemt om elkaar in de besluitvorming mee te nemen en waar nodig schakelen wij specialisten in. Globaal ziet een traject voor een overname er als volgt uit:

  1. Bewustwording
  2. Communicatie
  3. Opvolgingsplan
  4. Uitvoering van het plan
  5. Feitelijke overdracht en het contract
  6. Nazorg na het afscheid

Bedrijfswaardering

De basis voor een goede bedrijfsoverdracht is een juiste waardering van de onderneming. Waasdorp Accountants & Adviseurs maakt gebruik van meerdere modellen om de waarde van uw onderneming zo objectief mogelijk vast te stellen. In het traject van de bedrijfswaardering wordt u door onze adviseur uitgebreid meegenomen, zodat voor u helder wordt hoe de waardering tot stand komt. Het eindresultaat is een rapportage met uitgangspunten, aannames, berekeningen en eindresultaat. Een goede basis om op basis van onafhankelijke berekeningen de overdracht van uw bedrijf in gang te zetten.

Bedrijfsoverdracht van familiebedrijven

Voor veel ondernemers in familiebedrijven is de bedrijfsoverdracht een heikel punt. Veel familiebedrijven blijken hun opvolging niet goed geregeld te hebben. Een goed plan van aanpak wordt belemmerd door de vele emotionele opvolgingsbarrières, waar overigens niet alleen de ondernemer, maar ook andere familieleden en stakeholders mee te maken kunnen hebben. Vaak wordt binnen familiebedrijven er vanuit gegaan dat iedereen van elkaar weet wat hij of zij wilt, maar wordt dat nooit goed besproken met elkaar. Bij de overdracht van familiebedrijven besteden onze adviseurs hier expliciet aandacht aan. In het proces van overdracht geen onze adviseurs iedere betrokkene de ruimte om zijn of haar mening te uiten; ook de familieleden die niet ondernemen.
Alleen in een proces waarin iedereen zich duidelijk durft uit te spreken, heeft een succesvolle bedrijfsoverdracht kans van slagen. Anders kan het zijn dat jaren na dato alsnog onbesproken zaken in familieverband aan de oppervlakte komen. En één van de uitkomsten van zo'n proces zou zo maar kunnen zijn dat de keuze voor de 'gedoodverfde opvolger', toch minder verstandig is dan dat iedereen altijd dacht.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend Contact met ons opnemen.

Volg ons op social media
Copyright Waasdorp AA 2022 - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement