Nieuwsbrief juli

In onze nieuwsbrief van juni kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Spelregels digitale rittenregistratie
 • E-facturen nu ook over de grens
 • Definitieve Regeling gegevensuitvraag loonaangifte
 • Voorkom mislopen betalingskorting bij betaling ineens
 • Aftrek pensioenpremie verlengd
 • Overdrachtsbelasting op woningen definitief op 2%
 • Europese subsidie voor het MKB
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de dga
 • Vermogenstoets voor de zorgtoeslag!

 

In onze nieuwsbrief van mei 2013 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Woon-werkverkeer in de btw niet zakelijk!
 • Staat u borg voor schulden van een bv?
 • Uitweg voor gebroken boekjaar btw-correctie auto van de zaak
 • Eigenwoningregeling geldt voor combinatie van erfpacht- en opstalrecht
 • Is de arbeidsrelatie onduidelijk? Vraag om een VAR!
 • Voorkom verliesverdamping en benut uw belastingvoordeel optimaal!
 • Meldingsplicht bij gedwongen collectief ontslag uitgebreid
 • Wat kunt u met een gouden handdruk?
 • Uitspraak lagere btw-correctie bevestigd!

 

In onze nieuwsbrief van februari 2013 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt
 • Energie-investeringsaftrek stimulans voor duurzaam ondernemen
 • Verhoging gebruikelijk loon dga in 2012
 • Aantrekkelijke beloningsopties voor meewerkende partner
 • Hypotheekrenteaftrek ook na verhuizing
 • Geen bepertke uitleg woon-werkverkeer
 • Forfaitaire berekening voor privégebruik auto
 • Wijzigen huwelijkse voorwaarden vereenvoudigd

 

In onze laatste nieuwsbrief van 2011, vol met eindejaarstips, kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Schrijf uw bedrijfsmiddelen nu nog versneld af
 • Correcties laatste btw-aangifte 2011
 • Profiteer in 2011 van de hogere reservering FOR
 • Dien een verzoek om middeling in
 • Pas kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe
 • Benut nog dit jaar uw zelfstandigenaftrek!
 • Verlaging van uw gebruikelijk loon?
 • Beloon uw meewerkende partner
 • Meer ruimte voor tijdelijke contracten
 • Verbeter uw liquiditeitspositie met voorlopige achterwaartse verliesverrekening

 

In onze nieuwsbrief van september kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wijziging vakantiedagenregeling: wat verandert er precies?
 • Erfgenaam heeft recht op uitbetaling vakantiedagen
 • Geen aanspraak op doorbetaling loon dga bij faillissement
 • Regels btw-correctie privé-gebruik auto op de schop
 • Ook proceskostenvergoeding bij deskundige hulp van familielid
 • Betaling borg in familieverband? Belastingdienst betaalt soms mee!
 • Oude lijfrentepolis in de toekomst minder voordelig
 • KvK wordt goedkoper

 

In onze nieuwsbrief van juli kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wisseling van vennoten beïnvloedt investeringsaftrek niet
 • Volledig bedrag van borgstelling aftrekbaar
 • AOW naar 66 jaar, minder pensioen opbouwen via werkgever
 • Andere verrekening inkomsten met ziekengelden
 • Minder administratie voor kleine teruggaven
 • Fiscale faciliteit bij bedrijfsopvolging na overlijden verruimd
 • Naamsbekendheid met behulp van fiscus?
 • Uitstel van betaling bij late teruggaaf van buitenlandse btw
 • Wees voorzichtig met renteloze leningen
 • Vergoeding voor overvalpreventie

 

In onze nieuwsbrief van april kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Schatting voor voorlopige aanslag niet meer verplicht
 • Werkgeversorganisaties pleiten voor uitstel vakantiedagenwet
 • Einde in zicht voor rittenregistratie bestelauto
 • ZZP'er mag langer fiscaal pensioen opbouwen via oude werkgever
 • Betalingsuitstel bij vererving blote eigendom woning
 • Duurdere rechtsgang nadelig voor mkb
 • Hulpmiddelen voor bepalen omvang arbeid bij renovatie
 • Geen belast rentevoordeel voor dga
 • Landelijke fraudehelpdesk open
 • Meldplicht collectief ontslag wordt uitgebreid

 

In onze nieuwsbrief van februari kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Kredietgarantie mkb-bedrijven toch verlengd
 • Verlaging tarieven vennootschapsbelasting
 • Checklist voor elektronisch factureren
 • "Ik ga weg" is geen ontslagname
 • Oud-werkgever moet bijbetalen bij pensioenoverdracht
 • Profiteer van wijzigingen in werkkostenregeling
 • 'Verklaring van geen bezwaar' niet meer nodig bij oprichten bv
 • Sociale wet- en regelgeving vereenvoudigd
 • Meer bescherming voor ondernemers tegen onredelijke verzoeken

 

In onze nieuwsbrief van december kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Let op: in 2011 bij vervroegd uittreden dubbel betalen
 • Breng uw pand nog dit jaar in uw bv in
 • Schenk nog dit jaar aan uw kinderen
 • Stel koop beleggingspand uit
 • Check btw-grens personeelsverstrekkingen
 • 6 procent btw voor verbouw
 • Doorschuifregeling fiscaal gunstiger voor gehuwden
 • Breng btw over privédeel bedrijfspand nog in 2010 in aftrek
 • Regeling versneld afschrijven wordt verlengd

 

In onze nieuwsbrief van september kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Vakantieregeling gaat veranderen
 • Controleer VAR-verklaring telefonisch
 • Eisen BPM-vrijstelling voor bestelauto's versoepeld
 • Verschil gewone en rode diesel blijft
 • Onafhankelijke deskundige beoordeelt re-integratie
 • Overheid betaalt mkb minimaal zeven procent boeterente
 • Jongeren mogen langer tijdelijk contract
 • Overgangsregeling (para)medici wederom verlengd
 • Zorg voor veilige website
 • Nieuwe garantieregeling steunt kleine bedrijven
 • Loonstrook kan bij het oudpapier

 

In onze nieuwsbrief van juli kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Berekening afschrijvingspercentage BPM gewijzigd
 • Leerstimulans voor mkb-werknemers
 • BUA niet strijdig met Europese btw-regels
 • Bewaar originele plaatsbewijzen voor reisaftrek
 • Nieuwe werkkostenregeling in 2011
 • Kiezen voor eigenrisicodragerschap?
 • Kwartaalaangifte btw met een jaar verlengd

 

In onze nieuwsbrief van mei kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Belangrijke milieusubsidie voor Frutec
 • Voorkom risico door onderaannemers
 • EU geeft leningen om eigen zaak te starten
 • Wat moet u weten over zorgverlof?
 • Deeltijd-WW verlengd tot juli 2011
 • Elektrische personenauto's van de zaak voordeliger
 • Opnieuw subsidie beschikbaar voor duurzame energie
 • Is uw gebruikelijk loon juist?

 

In onze nieuwsbrief van februari kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • In 2010 eenmalig tbs-pand belastingvrij naar uw BV
 • Deeltijd-WW verlengd tot april 2010
 • Verrekening zelfstandigenaftrek wijzigt
 • Duizend Wajong-adviesvouchers beschikbaar voor MKB
 • Nieuwe Successiewet dit jaar van kracht
 • Meer tijd voor regelen samenlevingscontract
 • Aanbestedingsopdrachten makkelijker voor MKB
 • Gunstiger bedrijfsopvolgingsregeling

ga terug

Volg ons op social media
Copyright Waasdorp AA 2020 - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement